Β 

Services

Recommendations           

πŸ‘A. On Point Special (70 Min.)                               $45

50 Min. Body & 20 Min. Foot

Free Hot Stone

(1 Free Facial Mask is included)

​

πŸ‘B. On Point Special (70 Min.)                               $55

70 Min. Full Body Massage

Free Hot Stone

(1 Free Facial Mask is included)

​

πŸ‘C. On Point Special (90 Min.)                               $75

90 Min. Full Body Massage

Free Hot Stone

(1 Free Facial Mask is included)

​

​

​

Body Massage

 

Deep Tissue, Acupressure                                         60 Min.$55

Full Body Massage

Free Hot Stone

(1 Free Facial Mask is Included)

 

Acupressure                                                              120 Min.$99

Full Body Massage

90 Min. Body Massage & 30 Min. Foot Massage

Free Hot Stone (1 Free Facial Mask is Included)

​

Full Body Massage                                                    60 Min.$45

Body Only Not Include Foot

(1 Free Facial Mask is Included)

​

Neck, Shoulder,                                                         30 Min.$40

Lower Back Massage

​

 

​Combinations

 

Combination                                                             90 Min.$65

Full Body Massage

70 Min. Body & 20 Min. Foot

Free – Foot Scrub, Hot Stone

(1 Free Facial Mask is Included)

​

Combination                                                              60 Min.$40

Full Body Massage

45 Min. Body & 15 Min. Foot

(1 Free Facial Mask is Included)

​

​

 

 

​

Β